Posted on

Beteendeanalys vid anställning av Rörmokare i Göteborg

För den som ska rekrytera en person eller ett team så kan ett verktyg för att kategorisera beteendestilar vara ett bra stöd. Men hur ska man göra för att använda verktyget vid rekrytering? I den här texten går vi igenom ett sätt att resonera kring beteendestilar och rekrytering och för att göra det hela konkret så använder vi oss av exemplet rörmokare.

Vet man inte om man passar som rörmokare?

För att förenkla så ska vi ta fram några beteenden som en rörmokare brukar ha och sen använda dessa som del i vår kravspecifikation för att hitta rätt person till jobbet. Man kan förvisso tänka sig att en person som har utbildat sig till VVS-installatör och genomgått 8500 timmar med praktiskt arbete bör ha ganska bra koll på om yrket känns rätt i långa loppet eller inte. Men trots det så kan det här verktyget bidra till att bedöma vilken typ av hantverkare som passar för just det här företagets rekrytering.

Vilka beteenden bör en rörmokare ha?

En typisk rörmokare kan vi anta är resultatorienterad till stor del eftersom arbetet är mer fokuserat på det praktiska arbetet än på att möta människor. Man bör till viss del vara social och kunna möta och hantera många nya människor på en dag så en väldigt introvert person kanske inte är helt rätt. Låt oss anta att följande karaktärsdrag är fördelaktiga för en rörmokare göteborg:

  • Resultatinriktad
  • Extrovert
  • En som får saker gjorda
  • Har lätt för att ta människor
  • Tekniskt intresserad och analytisk

Vad innebär detta?

En person som är resultatinriktad och extrovert är i första hand en med röd beteendestil, framför allt om vi lägger till att man ska få saker gjorda. Men att ha lätt att ta människor är inte typiska röda karaktärsdrag utan mer en inspiratör som kan prata, skoja och engagera människor. Det är framför allt en gul beteendestil som anammar detta. Men att vara tekniskt intresserad och analytisk är mer ett blått beteende än något annat. Så hur ska vår rörmokare vara?

Ingen människa är en färg

Det finns ingen människa som är en färg utan alla har kombinationer av flera. Vanligast är att man drar åt två färger och vissa drar in mot tre olika. Om vi ska kategorisera vår VVS-installatör så ska det alltså vara en röd person med tydliga drag av gul eller blå. Det är alltså inte ett enkelt koncept att svara på men en sak har vi lyckats utesluta. Människor med tydligt vårdande och introverta, relationsinriktade drag kan vara minst lämpande – i det här fallet.