Jämtland

Vilka sektorer invånarna i Jämtland arbetar i är mycket snarlikt hur det ser ut i Västerbotten. Här arbetar 26 % med Hälso- och sjukvård samt socialt arbeta, medan 21 % arbetar med Försäljning, hotell, restaurang och service. Det här kan jämföra med 27 % och 18 % i Västerbotten för samma yrkesområden.

Vad gäller bygg och anläggning är det även här 6 % av befolkningen som arbetar inom branschen.

När man jämför den siffran med ett län där det råder ”Mycket liten” konkurrens är det ganska högt. Tar vi Stockholm som exempel, är det enbart 4,8 % som arbetar inom Bygg och anläggning. När vi tittar på Västra Götaland, där bland annat Göteborg finns, är det 5 % som arbetar inom Bygg och anläggning. I både Jämtland och Västerbotten är siffran 6 % – kan det enkelt finnas en kultur som gör det mer lockande att välja bygginriktade yrken i Västerbotten och Jämtland? Detta, i kombination med relativt låga invånarantal, kan vara anledningar till att det är lite svårare att hitta jobb som rörmokare i dessa två län.