Posted on

Fakta om mögel 

Mögel är ett samlingsnamn för att beskriva olika sorters mögelsvampar som finns. Det finns vissa sorter som är mer harmfulla än andra. En del kan vara ohälsosamma för människor medan andra inte gör någon större skada. Mögel uppstår dels på grund av fuktskador men också  från kondens och orena fuktiga ytor. Det kan även uppstå på grund av brister i ventilation. 

Olika sorters mögelsvampar 

Det finns som sagt många olika varianter av mögelsvampar från vattenskador. Det finns dock 3 stycken som är lite mer vanligare än andra och dessa är svartmögel, vitmögel och blånadssvamp. 

Svartmögel är också ett samlingsnamn för olika sorter. Färgen är som namnet svart eller mörkgrå. Några av dem vanligaste varianterna av svartmögel heter Aspergillus, Fysarium, Penicillium och Cladosporium. Svartmögel är ett vanlig problem för de som äger hus och bostäder. Det är viktigt att vara uppmärksam på olika aktiviteter som kan orsaka mögel. Den kan ta form både inomhus och utomhus. Ett bra sätt att förebygga svartmögel kan vara en avfuktare som håller fuktigheten på en bra nivå. Denna typ av mögel är också den värsta för människan i hälsosynpunkt. Vi människor som lever i hus med svartmögel kan drabbas av infektioner, allergier och astma som kanske består resten av livet. 

Vitmögel är namnet för alla mögelvarianter som är vita. Denna typ av mögel är vanligast att orsaka mögel i hus, speciellt på vindar och krypgrunder. Vitmögel brukar heller inte vara så farlig eller giftig för människor. När man  upptäcker vitmögel är det viktigt att försöka göra något åt det på en gång så det inte sprider sig och orsakar andra mögelsvampar. 

Till utseendet liknar vitmögel spindelnät, den är nästan som damm. Som sagt brukar den inte utgöra en fara för oss människor men det kan finnas undantag så det gäller att vara uppmärksam. Vitmögelost är faktiskt också en uppskattad dessertost, som många tycker om att äta. 

Blånadssvamp är en art som lämnar missfärgningar efter sig. På ytan där den angriper kan färger som blå, grå, grönt och svart bildas. Svampen tillverkar melanin det är därför missfärgningarna uppkommer. Denna svamp lägger sig alltid på en yta men ibland kan den orsaka så att annan slags svamp börjar växa, till exempel hussvamp eller rötsvamp. Det är viktigt att skaffa hjälp med mögelsanering om du misstänker att du har dessa svampar. Hussvamp trivs i miljöer med kalk och bildas oftast nära murverk eller skorstenar. Till en början lägger sig hussvampen ytligt och ser vit och fläckigt ut. Efter ett tag blir det som en tjockare hinna och blir lite gråare i färgen. Får den växa ännu mer så bildas strängar som gör det möjligt för hussvampen att sprida sig ännu mer. 

Rötsvampen kan bildas i virke och trä, den växer på grund av en biologisk process som sedan orsakar att virket går sönder och blir till smulor. Denna typ av svamp brukar också kallas för krympningsröta eller brunröta.