Västerbotten

Då konkurrensen bedöms som ”liten” bör det fortfarande inte vara svårt att hitta jobb som rörmokare i Västerbotten. Samtidigt är det en skillnad mot de flesta andra län i landet. För tillfället råder högkonjunktur i länet och många arbetsgivare har stora rekryteringsbehov. Samtidigt kan många vittna om att det är ganska svårt att hitta personer som har rätt kompetens för jobben.

Så inom vilka områden jobbar västerbottningar mest inom idag? Den dominerande sektorn är Hälso- och sjukvård samt socialt arbete där nästan en tredjedel (27 %) av invånarna arbetar. Därefter kommer arbeten inom försäljning, service, hotell och restaurang, där 18 % av invånarna arbetar. Anledningen till att många arbetar inom dessa branscher kan kanske tillskrivas den goda skidåkningen – rosade skidorter som Hemavan, Tärnaby och Kittelfjäll är belägna i länet.

Det är först på en sjundeplats som området bygg och anläggning nämns. Här arbetar 6 % av befolkningen, där det vanligaste arbetet är snickare, ingenjör och tekniker. VVS-montörer nämns inte bland de vanligaste yrkena inom branschen, så troligtvis är det inte mer än någon procent (kanske mindre, kanske lite mer) som arbetar som rörmokare här.

En anledning till att inte fler arbetar som rörmokare kan vara byggtakten och ett relativt lågt invånarantal. Samtidigt som byggandet visserligen har nått rekord i Västerbotten på senare år – är det fortfarande relativt lågt i jämförelse med hur det ser ut i andra län. Det här måhända vara en anledning till att Arbetsförmedlingen bedömer konkurrensen om jobben för rörmokare som ”liten” och inte ”mycket liten” som i övriga landet.