Rörmokarens historia

Så länge det funnits vattenledningar har behovet funnits av rörmokare. Redan på romartiden fanns avancerade bevattningssystem så yrket har en lång historia. Däremot har man inte använt just ordet ”rörmokare” i Sverige i mer än ca 100 år. Idag är det inte heller det mest korrekta ordet på yrket.

Vattendragning, kylning och uppvärmning har det alltid funnits behov av. Ser man på de tekniker som använts bör romartiden vara det första stora steget mot dagens profession. Man byggde då stora akvedukter och olika byggnader som underlättade bevattning och vattentillförsel. Än så länge var det däremot främst byggnationer och inte speciellt likt hur man jobbar med rördragningar idag.

1800-talet

Det som främst karaktäriserar 1800-talet är industrialismen. Maskiner, fabriker och automatiseringar öppnade upp för en helt ny bransch. Det är vad vi idag skulle säga vara VVS-branschen även om man på den tiden inte använde dessa ord.

1910-talet

Fram till 1910-talet fanns en tydlig skillnad mellan de företag som jobbade med vatten, avlopp och gas samt de som jobbade med ventilation och uppvärmning. Under 1910-talet gick dessa branscher däremot ihop.

1930-talet

Nu användes ”VVS” för första gången. Detta år 1930 i tidningen med just namnet VVS. Det var däremot fortfarande inte ett begrepp som användes till vardags.

1950-talet

Nu hade VVS etablerat sig och var ett övergripande begrepp för hela branschen och de tekniker som användes.

Även om VVS användes för hela branschen så fanns inte något direkt namn på de som jobbade med rör. De kunde ibland kallas för rörläggare, ibland för rörmontörer och ibland för rörmokare. Delvis beroende på vilka arbetsuppgifter man hade men begreppen hade inte något tydlig gräns. Det var under de första åren av 1900-talet som ”rörmokare” växte fram. Wikipedia skriver att det började som ett ”stockholmsslang” men fick sedan större etablering. Under 30-talet var det helt och hållet etablerat.

1970-talet

Nu lyftes det upp att ordet ”rörmontör” skulle användes istället för rörmokare. Utöver det att ventilationsmontör skulle användas på hantverkare med denna inriktning.

Idag

Idag är det ”VVS-montör” som är den korrekta benämningen. Men ordet ”rörmokare” lever helt klart vidare. De flesta privatpersoner säger det och tidningen VVS-forum använder till och med rörmokare i flera av dess artiklar. En branschtidning som just vänder sig mot VVS-montörer.

Vilket ord som används har alltså ändrats över tid. Arbetsuppgifterna har även ändrats även om deras primära uppgifter har varit de samma – ändra från romartiden till idag.