Posted on

Fakta om mögel 

Mögel är ett samlingsnamn för att beskriva olika sorters mögelsvampar som finns. Det finns vissa sorter som är mer harmfulla än andra. En del kan vara ohälsosamma för människor medan andra inte gör någon större skada. Mögel uppstår dels på grund av fuktskador men också  från kondens och orena fuktiga ytor. Det kan även uppstå på grund av brister i ventilation. 

Olika sorters mögelsvampar 

Det finns som sagt många olika varianter av mögelsvampar från vattenskador. Det finns dock 3 stycken som är lite mer vanligare än andra och dessa är svartmögel, vitmögel och blånadssvamp. 

Svartmögel är också ett samlingsnamn för olika sorter. Färgen är som namnet svart eller mörkgrå. Några av dem vanligaste varianterna av svartmögel heter Aspergillus, Fysarium, Penicillium och Cladosporium. Svartmögel är ett vanlig problem för de som äger hus och bostäder. Det är viktigt att vara uppmärksam på olika aktiviteter som kan orsaka mögel. Den kan ta form både inomhus och utomhus. Ett bra sätt att förebygga svartmögel kan vara en avfuktare som håller fuktigheten på en bra nivå. Denna typ av mögel är också den värsta för människan i hälsosynpunkt. Vi människor som lever i hus med svartmögel kan drabbas av infektioner, allergier och astma som kanske består resten av livet. 

Vitmögel är namnet för alla mögelvarianter som är vita. Denna typ av mögel är vanligast att orsaka mögel i hus, speciellt på vindar och krypgrunder. Vitmögel brukar heller inte vara så farlig eller giftig för människor. När man  upptäcker vitmögel är det viktigt att försöka göra något åt det på en gång så det inte sprider sig och orsakar andra mögelsvampar.  read more